Spojeni ke službě společnosti pro Čechy, Moravu a Slezsko

Vidimnovecesko.cz je zde proto, abychom  žili vizi Bohem obnovené a proměněné České republiky skrze propojení lidí, kteří věří v Ježíše Krista, mají mezi sebou vřelé vztahy a společně chtějí sloužit celé společnosti.

V jednotlivých sekcích můžete navázat spojení s těmi, kdo jsou v dané oblasti již aktivní, přihlásit se k odběru informací a aktualit, které budou postupně přibývat, přidat se k modlitební podpoře atd.

 

Jde nám o to společně přinášet Bohem dané hodnoty a principy do naší společnosti a být tak požehnáním.

Platforma navazuje na Boží působení v naší zemi, které mnohé jednotlivce, církve a služby vede k smíření, k vzájemné úctě a spolupráci na proměně národa.

Obnovuje se národ, který zná svou Bohem danou identitu a naplňuje své jedinečné poslání v srdci Evropy.

Chci se zapojit

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Přidej se Podpoř projekt