Informace o zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány společností Česko, je nový den, z.s., IČ: 09088245, se sídlem Vidov 107, 370 07, registrovaný v rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích spis. zn. L8554 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), jakožto správcem osobních údajů.

1. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

Dle typu požadavku rozlišujeme 2 typy uživatelů:

1.1 Organizátor

Osobní údaje Organizátora budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.
Účelem zpracování osobních údajů je možnost komunikace s organizátorem ohledně jeho setkání.

1.2 Zájemce

Osobní údaje Zájemce budeme zpracovávat v rozsahu: jméno, příjmení (volitelně) a e-mailová adresa.
Účelem zpracování osobních údajů je možnost zasílání informací o setkáních a modlitebnách aktivitách prostřednictím e-mailu.

2. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat maximálně po dobu 10-ti let. Případně do Vaší zádosti o vymazání.

3. Zpřístupnění osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudou nikdy zpřístupněny dalším stranám.

4. Vaše práva ve vztahu k osobním údajům

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Máte kdykoliv právo na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu a právo na výmaz, Máte také právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracéváním.

Pokud chcete využít svého práva, zašlete, prosím, příslušný požadavek poštou na adresu Společnosti nebo elektronicky na e-mailovou adresu info@ceskobohu.cz. Odvolat svůj souhlas můžete také prostřednictvím odkazu „Odhlásit se z odběru“ uvedeného v e-mailech zaslaných z tohoto webu.

Vezměte prosím také v potaz, že proti zpracování Vašich osobních údajů máte právo vznést námitku u Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

Chci se zapojit

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Přidej se Podpoř projekt