Média

Média, zpravodajství, komunikace

Média

Krátké zamyšlení nad solí

Sůl dnes většinou vnímáme jako dochucovadlo - něco, co pokrm zvýrazní a vylepší. Stačí si vzpomenout na pohádku Sůl nad zlato, kde se bez ní nedalo požít téměř nic.

Jak ale možná víte, úlohou soli v historii nebylo jídlo jenom ochutit. Byla používána jako jeden z hlavních způsobů konzervace, což můžeme poněkud naturalisticky vyjádřit jako zamezení rozkladu.

Věříme, že podobnou roli mají ve společnosti křesťané, protože Ježíš je nazval solí a světlem světa. A protože hlavním způsobem dorozumívání je jazyk, toto „solení“ se děje především našimi slovy. (I když na druhou stranu je pravda, že činy někdy mluví hlasitěji než slova.)

Prozatím ale zůstaňme u slov. Pokud jste přemýšleli nad tím, proč úvodní článek na stránce o médiích začíná pojednáním o soli, už je vám to asi zřejmé. Média jsou plná slov. Přinášejí nejrůznější zprávy, názory, materiály a reprezentují rozličné myšlenkové proudy, filozofické a politické směry, filosofie, nauky, přesvědčení a tak dále. Úloha médií je v dnešní společnosti ohromná a neustále narůstá.

V takové záplavě je těžké se orientovat a najít to, co je hodnotné a odráží realitu. Proto jsou vzácná křesťanská média přinášející obsah a hodnoty, které mohou společnost „osolit“ pravdou, láskou a nadějí. 

Na této stránce najdete přehled českých křesťanských médií. Přejeme vám příjemné prohlížení a hlavně chutné a dobře osolené počtení.

Propojení ke spolupráci

Pomocí následujícího formuláře můžete přinášet své podněty, zapojit se a kontaktovat zodpovědnou osobu této oblasti. 

Pro odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechny požadované položky.
Zpráva odeslána!
Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.

Projekty a iniciativy

Zde najdete seznam projektů a iniciativ, do kterých se můžete zapojit:

Jediný český mezidenominační křesťanský měsíčník. Chce přinášet povzbuzení ve víře, zvyšovat informovanost a rozšiřovat perspektivu. Dlouhodobě napomáhá prohloubení vztahů mezi křesťany a povzbuzuje věřící, aby do svého okolí přinášeli biblické hodnoty i život. Usiluje o to, aby naše společnost byla proměněna evangeliem.

Web o lidech a o Bohu. Svět víry nabízí informace internetové generaci čtenářů, zprostředkovává názory jiných křesťanů, sdílí jejich životní příběhy a srozumitelným způsobem předává biblické hodnoty.

Chci se zapojit

Měj přehled a přidej se ke spolupráci a setkávání křesťanů.

Přidej se Podpoř projekt